top of page
İcra Subay

Personel Mesai ve Performans
Yönetim Çözümü

Infomobil'in Personel Mesai ve Performans Yönetim Çözümü, işletmelerin personel mesai saatlerini etkin bir şekilde yönetmelerine ve çalışanların performansını izlemelerine olanak tanır.

Personel Mesai ve
 

Performans Yönetimi

Infomobil'in Personel Mesai ve Performans Yönetim Çözümü, işletmelerin personel mesai saatlerini etkin bir şekilde yönetmelerine ve çalışanların performansını izlemelerine olanak tanır. Bu çözüm, personelin mesai saatlerinde çalışıp çalışmadığını, kendi belirlenen coğrafi bölge içinde çalışıp çalışmadığını ve planlanan işlerin gerçekleşme durumunu otomatik olarak karşılaştırır. Ayrıca, iş emirlerine uyulup uyulmadığını takip eder ve raporlar.

 

Mesai Saatleri Yönetimi:

Personel Mesai ve Performans Yönetim Çözümü, personelin mesai saatlerini yönetir ve takip eder. Bu sayede, işletmeler personelin çalışma saatlerini düzenleyebilir ve mesai saatlerine uyulup uyulmadığını kolayca izleyebilir.

 

Geofence (Bölge) İzleme:

Çözüm, personelin belirlenen coğrafi bölgeler içinde çalışıp çalışmadığını izler. Bu sayede, işletmeler personelin belirlenen alanlarda görevini yerine getirip getirmediğini kontrol edebilir.

 

İş Emri Takibi ve Karşılaştırma:

Çözüm, planlanan işlerin gerçekleşme durumunu otomatik olarak karşılaştırır. Bu sayede, işletmeler iş emirlerine uyulup uyulmadığını takip edebilir ve performanslarını değerlendirebilir.

Infomobil'in Personel Mesai ve Performans Yönetim Çözümü, işletmelere personel yönetimi süreçlerini optimize etme ve operasyonel verimliliği artırma imkanı sunar. Bu çözüm sayesinde, işletmeler personel performansını daha etkin bir şekilde izleyebilir ve iş emirlerine uygunluk konusunda kontrol sağlayabilir.

Genç iş kadını
bottom of page