Inforisk

Sigorta şirketlerine özel lokasyon bazlı risk analiz platformu

Konumsal Risk Yönetim Sistemi

Inforisk, operasyonel kararlarında risk yönetimine çok büyük ihtiyaç duyan sigortacılık sektörünün hizmetine konumsal bilgiyi sunmak amacıyla Infotech tarafından özel olarak geliştirilen bir üründür. Deprem, sel baskını, yangın gibi risklerin standart bir altlık ile analiz edilerek operasyonel ve stratejik açıdan kullanılmasını sağlar.

Coğrafi Bilgi Sistemi verilerini karar destek amacı ile kullanan bir sistemdir. Sistem aşağıdaki veri setlerini kullanır :

 • Adres veritabanı (Temel Haritalar )

 • Risk Haritaları : (yangın, deprem, su baskını, siyasi hareketler)

 • İşyeri,Hane ,Hizmet Birimleri Noktaları

 • Geocode edilmiş Müşteri (Poliçe) Bilgileri

Kullanım

Risk Analizi

 • Poliçenin Kabulü

 • Poliçe fiyatlandırması

 • Ekspertiz işlemleri

 • PML Hesaplanması

Portföy Analizi

 • Kümül Hesabı

 • Müşteri Analizi

Pazar Analizi

Risk Yönetim Yaklaşımı

Şu Anki Yaklaşım

 • Geçmiş deneyimlere ve kabullere dayanır

 • Ekspertiz Doğrudan sahada yapılır

 • Kümül hesabı hali hazır MIS sistemindeki adres yapısına göre yapılır.

Problemler

 • Doğruluğu tam olarak kontrol edilemez

 • Yoğun poliçe kabulü olan dönemlerde kaynaklar ekspertiz için yetersiz kalır

 • Müşteri adresleri tam olarak doğrulanamaz

 • Özellikle Türkiye'deki adres yapısından dolayı kümül hesabı tam olarak doğrulanamaz

 • Riskler birbiri ile karşılaştırılamaz

 • Dar bölge (Mikro) bazlı fiyatlandırma yapılamaz

Önerilen Sistem

 • Eski poliçeler elden geçirilerek adresleri standartlaştırılır

 • Yeni poliçeler için hazır adres veritabanı kullanılarak standartlaştırılır

 • Risk verileri kullanılarak her coğrafi lokasyona göre mikro bazlı risk parametreleri hazırlanır.

 • Risk verileri kullanılarak Teminatlar bazında (Deprem gibi) mikro ve makro ölçeklerde PML(Probable Maximum Loss) hesaplaması yapılabilir.

 • Mikro bazlı risk analizine göre risk kabulü ve fiyatlandırma yapılabilir.

 • Adres veritabanı standartlaştığı için kümül doğru olarak hesaplanır.

 • Belli bir bölgedeki risk toplamı herhangi bir adrese bağlanmadan coğrafi olarak yapılabilir.

 • Ofis ortamından ön risk analizi yapılabilir, Risk mühendisleri için bir karar destek sistemi sağlanır.

Sistem Kapsamında Sağlanan Hizmetler

Gerekli Veri Setleri

 • Adres veritabanı

 • Risk Veritabanı

 • Hali hazırdaki portföyünün haritaya işaretlenmesi

Veri entegrasyonu : Hali hazır MIS sisteminine verilerin aktarılması

Entegrasyon

 • Yazılım entegrasyonu : hali hazır MIS sisteminin risk ve adres verilerini kullanılacak hale getirilmesi

Inforisk Yazılımı

 • Kurulum , eğitim ve destek

Inforisk Server

 • Kurulum , eğitim ve destek

Güncelleme ve Destek Hizmetleri

 • Özellikle adres altyapısının güncellenmesi

Adres Veritabanı
Grafik ve sözel veri olarak

 • İller

 • İlçeler

 • Köyler

 • Mahalleler

 • Sokaklar ve Caddeler

 • Binalar ve kapı numaraları

Risk Verileri - Yangın

 • Farklı Deprem senaryolarına göre yangın çıkma ve yayılma analiz katmanları

 • Yanıcı ve patlayıcı noktaları gösterir analiz katmanları (kimyasal sanayi tesisleri,LPG,benzin,kimyasal madde dolum ve depolama tesisleri vb.)

 • İtfaiye noktaları

 • Güvenlik noktaları

Risk Verileri – Terör

Olası bir terör saldırısından etkilenecek olan alışveriş merkezlerinin 500 metre civarındaki riskli poliçeler.

Risk Verileri – Kümül Hesabı 

Adres veritabanı standartlaştığı için konumsal olarak kümül hesabı doğru yapılır.

Risk Verileri – PML Hesabı 

Coğrafi olarak riskler bazında PML hesabı yapılabilir.

Risk Verileri

Deprem

Jeolojik Yapı

Sismik Şiddet

Zemin Sıvılaşma

PGA ve PGV

Bina Hasar

Altyapı Hasar

Tarihçe

Heyelan

Eğim

Jeoloji

Sel ve Su Baskını

Akarsular

Eğim

Yükseklik

Yangın

Altyapı

Yanıcı Patlayıcı Madde

Hırsızlık

Karakollar

Bina Tipi