top of page

Inforisk – Risk Analizi
Sigorta şirketlerine özel lokasyon bazlı risk analiz platformu

Konumsal Risk Yönetim Sistemi

Inforisk, operasyonel kararlarında risk yönetimine çok büyük ihtiyaç duyan sigortacılık sektörünün hizmetine konumsal bilgiyi sunmak amacıyla Infotech tarafından özel olarak geliştirilen bir üründür. Deprem, sel baskını, yangın gibi risklerin standart bir altlık ile analiz edilerek operasyonel ve stratejik açıdan kullanılmasını sağlar.

Adres Veritabanı (Temel Haritalar ) 

Risk Haritaları: (Yangın, deprem, su baskını, siyasi hareketler)

İşyeri, Hane, Hizmet Birimleri Noktaları

Geocode edilmiş Müşteri (Poliçe) Bilgileri

Kullanım: Risk Analizi – Poliçenin Kabulü

Poliçe Fiyatlandırması: 
Ekspertiz işlemleri – PML Hesaplanması

Portföy Analizi:
Kümül Hesabı – Müşteri Analizi – Pazar Analizi


Sistem Kapsamında Sağlanan Hizmetler

link.png

Demo Talep Formu

Teşekkür Ederiz

bottom of page