top of page

Geocode/ Reverse Geocode

Geocode çalışması ile adresin temizlenmesi, düzeltilmesi, zenginleştirilmesi, koordinatlandırılması ve doğrulanması sağlanır.

Bu çalışma ile milyonlarca adresin aynı formatta yer alması ve sisteme yeni katılacak adreslerinde bu formatta uygun bir şekilde kayda alınmasını sağlar.

Reverse geocode çalışması ile koordinattan adrese dönüştürme çalışması yapılır.

Geo Marketing/ Lokasyon Bazlı Planlama

Coğrafi veriler kullanılarak satış, dağıtım, analiz vb. karar destek çalışmalarının yapılmasını ifade etmektedir.

Ben neredeyim, rakiplerim nerede, nerelerde olmalıyım, pazar payım ne kadar, dağıtım kanallarım, bayilerim

gibi bir çok analizin yapılmasını sağlayan çalışmalardır.

bottom of page