Sigorta şirketlerine özel lokasyon bazlı risk analiz platformu

Konumsal Risk Yönetim Sistemi

Inforisk, operasyonel kararlarında risk yönetimine çok büyük ihtiyaç duyan sigortacılık sektörünün hizmetine konumsal bilgiyi sunmak amacıyla Infotech tarafından özel olarak geliştirilen bir üründür. Deprem, sel baskını, yangın gibi risklerin standart bir altlık ile analiz edilerek operasyonel ve stratejik açıdan kullanılmasını sağlar.

Adres Veritabanı (Temel Haritalar )
Risk Haritaları: (Yangın, deprem, su baskını, siyasi hareketler)
İşyeri, Hane, Hizmet Birimleri Noktaları
Geocode edilmiş Müşteri (Poliçe) Bilgileri
Kullanım: Risk Analizi – Poliçenin Kabulü
Poliçe Fiyatlandırması: Ekspertiz işlemleri – PML Hesaplanması
Portföy Analizi: Kümül Hesabı – Müşteri Analizi – Pazar Analizi

Problemler

Doğruluğu tam olarak kontrol edilemez

Yoğun poliçe kabulü olan dönemlerde kaynaklar ekspertiz için yetersiz kalır.

Müşteri adresleri tam olarak doğrulanamaz.

Özellikle Türkiye’deki adres yapısından dolayı kümül hesabı tam olarak doğrulanamaz.

Riskler birbiri ile karşılaştırılamaz.

Dar bölge (Mikro) bazlı fiyatlandırma yapılamaz.

Risk Yönetim Yaklaşımı

Şu Anki Yaklaşım Geçmiş deneyimlere ve kabullere dayanır.

Ekspertiz Doğrudan sahada yapılır. Kümül hesabı hali hazır MIS sistemindeki adres yapısına göre yapılır.

Önerilen Sistem

Eski poliçeler elden geçirilerek adresleri standartlaştırılır

Yeni poliçeler için hazır adres veritabanı kullanılarak standartlaştırılır

Risk verileri kullanılarak her coğrafi lokasyona göre mikro bazlı risk parametreleri hazırlanır.

Risk verileri kullanılarak Teminatlar bazında (Deprem gibi) mikro ve makro ölçeklerde PML(Probable Maximum Loss) hesaplaması yapılabilir.

Mikro bazlı risk analizine göre risk kabulü ve fiyatlandırma yapılabilir.

Adres veritabanı standartlaştığı için kümül doğru olarak hesaplanır.

Belli bir bölgedeki risk toplamı herhangi bir adrese bağlanmadan coğrafi olarak yapılabilir.

Ofis ortamından ön risk analizi yapılabilir, Risk mühendisleri için bir karar destek sistemi sağlanır.

Sistem Kapsamında Sağlanan Hizmetler

Gerekli Veri Setleri - Adres veritabanı - Risk Veritabanı

Hali hazırdaki portföyünün haritaya işaretlenmesi

Veri entegrasyonu : Hali hazır MIS sistemine verilerin aktarılması

Entegrasyon
Yazılım Entegrasyonu : hali hazır MIS sisteminin risk ve adres verilerini kullanılacak hale getirilmesi.

Inforisk Yazılımı
Kurulum , eğitim ve destek

Inforisk Server
Kurulum , eğitim ve destek

Güncelleme ve Destek Hizmetleri
Özellikle adres altyapısının güncellenmesi

Adres Veritabanı
Grafik ve sözel veri olarak
İller İlçeler Köyler Mahalleler Sokaklar ve Caddeler Binalar ve kapı numaraları.

Risk Verileri – Yangın
Farklı Deprem senaryolarına göre yangın çıkma ve yayılma analiz katmanları

Yanıcı ve patlayıcı noktaları gösterir analiz katmanları (kimyasal sanayi tesisleri,LPG,benzin,kimyasal madde dolum ve depolama tesisleri vb.)

İtfaiye noktaları – Güvenlik noktaları

Risk Verileri – Terör
Olası bir terör saldırısından etkilenecek olan alışveriş merkezlerinin 500 metre civarındaki riskli poliçeler.

Risk Verileri – Kümül Hesabı
Adres veritabanı standartlaştığı için konumsal olarak kümül hesabı doğru yapılır.

Risk Verileri – PML Hesabı
Coğrafi olarak riskler bazında PML hesabı yapılabilir.