PROJELERİMİZ

Müşterek Galileo Optimizasyonu ve Araç Ağları ile Geliştirilmesi (GLOVE)

FP7 kapsamında Avrupa Birliği GSA tarafından desteklenen uluslararası projemiz olan GLOVE ile Galileo uydu sisteminin geliştirilmesine yönelik çalışmaların araçlar arası iletişimle iyileştirilmesi çalışılmaktadır. Proje kapsamında araçlar arası iletişimde Galileo bazlı konum bilgisinin kullanımı ve bu bilginin daha hassas konumlamaya olan etkisinin araştırılmasıdır.
projeler_glove

Birbirleri ve Ana Sistem İle Haberleşen Entegre Bir Akıllı Sürücü Destek Sistemi (ASUDE)

TUBITAK TEYDEB tarafından desteklenen ve ülkemizin önde gelen teknoloji firmaları ile konsorsiyum olarak çalışılan projemiz kapsamında aktif güvenliğe yönelik çalışmalar yapılmakta, araçta bulunan sürücü destek ünitesinin güvenliğe etkisinin arttırılması hedeflenmektedir.

Lokasyon Bazlı Uygulama Geliştirme Platformu ve Türkiye İçin Yerelleştirilmiş Akıllı Adres Geo-Kodlama Sistemi

TUBITAK TEYDEB tarafından desteklenmiş yapay zeka destekli (Türkiye için yerelleştirilmiş) akıllı geo-kodlama sisteminin geliştirilmesine yönelik projemiz olup bu kapsamda Infotech’in geo-kodlama algoritmaları iyileştirilmiş ve yüksek başarım oranı ile güncel projelerimizde kullanılmaktadır.

Mekansal Risk Yönetimi

TUBITAK TEYDEB tarafından desteklenmiş projemiz, ülkemizde mikro ölçekli yapıların ve konum tabanlı risk skorlama yapan ilk proje olmuştur. Sigorta sektörüne yönelik geliştirilen projemizde riski oluşturan faktörler (deprem, yangın, sel, vb.) etraflıca araştırılmış ve risk skorlama ve analizlerde kullanılmıştır. Halen ülkemiz sigorta sektörünün büyük çoğunluğunda projemiz aktif olarak kullanılmaktadır.

Telekom Şebekesi Yönetim Bilgi Sistemi

TUBITAK TEYDEB tarafından desteklenmiş fiziksel ve mantıksal envanterin konum tabanlı yönetimine yönelik projemizdir.

3
V2V Sistemi ile araçlar kendi konumlarıyla birlikte diğer araç ile olan mesafesini hesaplayarak veri gönderir.

GLOVE

Proje Ortakları:

Istituto Superiore Mario Boella (ISMB), İtalya Centro Ricerche Fiat (CRF), İtalya Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR), Almanya Galatasaray Üniversitesi (GAL), Türkiye Space Research Center (SRC), Polonya

ASUDE

Proje ortakları:

Turkcell Teknoloji Temsa ISSD Galatasaray Üniversitesi