Chartis Sigorta Inforisk Ürünümüzü Tercih Etti

Chartis Sigorta Inforisk Ürünümüzü Tercih Etti, Chartis Sigorta poliçelerini kayıt aşamasında jeokod etmekte ve risk değerlerinin hesaplanmasında coğrafi bilgileri de dikkate alarak poliçe prim bedeli hesaplamalarında kesin sonuçlara ulaşmaktadır. Varolan poliçe adreslerini temizlenmesi ve koordinatlandırılması (Parse&Geocode) Yeni poliçe giriş ekranlarında  adres bilgilerinin Infotech Adres Veritabanı kullanılarak standart ve koordinatlı olarak girişlerinin sağlanması. Poliçelere ait risklerin  coğrafi bilgiler skorlanması ve Coğrafi bazda PML Hesaplmaları.