FİRMA BİRİMLERİ

İş geliştirme ve Proje Yönetim Birimi

Infotech için öncelik, müşterinin ihtiyaç ve taleplerine uygun teknolojik çözümleri sağlayarak, özgün projeler geliştirmektir.

Vizyonumuzdan gelen bu hedef doğrultusunda, müşteri ihtiyaçlarını doğru anlayabilmek, onlara mobilite ve konumsal bilginin sağlayabileceği en yüksek katma değeri ortaya çıkarabilmek için Infotech İş Geliştirme birimi elemanları değişik etkinliklerde bulunmaktadır.

Müşteri ilişkileri yönetimi Infotech’te standart iş adımlarından oluşur. Satışa giden yolda müşteriyi tanımak, kendimizi tanıtmak, ihtiyaçlarını anlayarak proje önerisi üretmek, gerekirse proje önerisinin pilot çalışmasını yapmak, müşteriye proje teklifi verme öncesindeki iş adımlarımızdır. Konusunda uzman, teknik kişilerden oluşan İş Geliştirme Birimi müşteri ile ilk andan başlayarak geliştirdiği iş ilişkisini, proje yönetiminde de aktif olarak devam ettirir. Böylece müşterinin ilk andan itibaren iletişim kurduğu kişi, proje sonuna dek hep oradadır.

İçerik Yönetim Birimi

Konumsal veri oluşturmak emek yoğun, teknik bilgi ve beceri isteyen güç bir çalışmadır. İçerik geliştirme birimimiz standart üretim olarak üç değişik kalitede şehir altlıkları üretimi yaptığı gibi, projeye özgün detaylı mühendislik çalışmaları ile özel içerikler de geliştirir.

Üretilen standart şehir altlıkları, şehrin cadde ve sokaklarını, önemli yerlerini, yol bilgilerini, adres bilgilerini, bina kapı numarası detayını da içerir. Halen Türkiye’deki en büyük 20 ili kapsayan standart şehir altlıkları üretimi, 2 yıl içerisinde tüm Türkiye’yi kapsar hale gelecektir. Infotech’in önemli bir özelliği de ürettiği standart şehir altlıklarını periyodik olarak güncellemesidir. Büyük illerde yılda 2 defaya kadar çıkabilen bu güncelleme hizmeti, projenin gereksinimine göre diğer illerde de yapılabilmektedir.

Yapılan projenin gereksinimlerine göre değişken olmakla birlikte; afet risklerinin belirlenmesi için gerekli depremsellik, mikrozonlama gibi özel veri üretimi ve temini; şehir planlama faaliyetleri için gerekli imar verileri temini ve sayısallaştırılması; demografik analizlerin yapılabilmesi için gerekli nüfus ve sosyo-ekonomik verilerin toplanması ve derlenmesi; müşteri analizlerinin yapılabilmesi için müşteri adresleri temizlenmesi ve geocoding işlemi; altyapı şebeke yönetim sistemlerinin gerektirdiği elektrik, telekom şebeke verilerinin araziden toplanması gibi proje bazında özgün içerik geliştirme hizmetleri de verilmektedir.

Geniş kapsamdaki bu çalışmaları yapan iki ana ekip, İçerik Geliştirme Birimini oluşturmaktadır:

1- Ofis Ekibi :

Harita mühendis ve teknikerlerinden oluşan ofis ekibinin ana işlevi, kendilerine gelen değişik ortamdaki verileri Infotech standartlarına göre sayısal içerik haline dönüştürmektir. Ofis ekibi, uydu görüntüleri, kağıt haritalar, GPS koordinatları, arazi tespit krokileri gibi çok değişik altlıklarla çalışmalar yapmaktadır.

1- Arazi Tespit Ekibi :

Arazi bütünlemesi içerik geliştirme çalışmalarının çok önemli bir parçasıdır. Arazi bütünleme ekibi standart olarak tam donanımlı araç ve gereçleri ile şehir altlıkları üretiminin yanı sıra, özel projeler için anket, sayım, değerleme ve detaylı tespit çalışmaları yapmaktadır.

Yazılım Geliştirme Birimi

Konuma dayalı ve mobil uygulamalar oldukça kompleks teknik çözümler olup, yazılım geliştirme süreci çok farklı teknolojilerin bir arada kullanılmasını gerektirmektedir. Infotech Yazılım Geliştirme Birimi kendi konularında uzman, çalışacakları konularda şirket içi veya dışı eğitim ile sertifikasını alan bilgisayar ve elektronik mühendislerinden oluşmaktadır. Yazılım mühendislerimiz, yazılım geliştirme sürecinde, klasik veri tabanı ve uygulama geliştirme teknolojileri ile birlikte kablosuz iletişim, konum belirleme, coğrafi bilgi sistemi, endüstriyel özel donanım teknolojilerini de yoğunlukla kullanmaktadır. Dünya standartlarında yazılım üretebilmek için, bilinir proje yönetim ve üretim metodolojilerini uygulayan yazılım geliştirme birimimiz, gelişen teknolojiyi çok yakından izleyip, mevcut uygulamaları geliştirmek için de düzenli bir çalışma yürütmektedir.